Nye krav til IE-klasser for elmotorer

Den 1. juli 2021 bliver kravene til IE-klasser for asynkrone elmotorer yderligere skærpet. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der kræves af elmotoren til din applikation. Hos Fabrika tilbyder vi elmotorer, som opfylder de seneste krav til IE-klasser – og vi hjælper naturligvis også dig med at udvælge den rigtige motor til din maskine.

Energieffektive løsninger inden for industrien kommer mere og mere i fokus. Ønsket er at nedbringe udledningen af CO2. Af den grund bliver kravene til IE-klasser for elmotorer den 1. juli 2021 nu endnu højere. Dette sker med baggrund i EU’s krav til miljøvenligt design.

Fra den 1. juli 2021 skal 3-fasede elmotorer anvendt i EU derfor som minimum være IE3 fra 0,75 til 1000 kW. Dette gælder for 2-, 4- og 6-polede elmotorer konstrueret til kontinuerlig drift. Og som noget helt nyt gælder reglerne nu også for 8-polede motorer. Forsyningsspændingen er op til 1000 V.

Energiklasse IE2 må anvendes for motorer med effekten 0,12 til 0,75 kW, men er ikke længere tilstrækkelig for effekter højere end 0,75 kW i kombination med frekvensomformer, som det er tilfældet før den 1. juli 2021.

ATEX-motorer bliver også omfattet af kravene

Ud over industrimotorer omfatter de nye regler som noget helt nyt også de gængse ATEX-motorer bortset fra Ex eb, som desuden ikke må drives via frekvensomformer.

ATEX-motorer har ikke tidligere været underlagt krav til IE-klasser, men er sammen med bremsemotorer og motorer kølet i luftstrøm fra fx en ventilator (TEAO-motorer) nu også i fokus fra den 1. juli 2021.

Undtaget fra nyeste EU-forordning

Enkelte motortyper er stadig ikke underlagt krav til IE-klasse. Dette gælder fx 1-fasede elmotorer, ATEX-motorer af typen Ex eb til zone 1, motorer uden egenventilation (TENV), two-speed-motorer mv.

Baggrunden for kravene til miljøvenligt design af elmotorer er EU’s Ecodesign-direktiv, som blev offentliggjort i 2013. I januar 2017 trådte de nuværende regler i kraft, og efter de regler, som gælder fra den 1. juli 2021, følger næste regulering 1. juli 2023.

Hos Fabrika hjælper vi dig med elmotoren til din maskine

Fabrika har i mange år specialiseret sig i elmotorer, og derfor er vi de rette at kontakte, når du søger en kompetent og fleksibel samarbejdspartner, som kan tilbyde dig elmotorer af højeste kvalitet inden for samtlige IE-klasser.

Kontakt os for en uforpligtende snak og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 

FAKTA-BOKS

IE står for ”International Efficiency”. De gældende IE-klasser er defineret i EU-direktiv IEC 60034-30-1:

  • IE1 (Standard Efficiency)
  • IE2 (High Efficiency)
  • IE3 (Premium Efficiency)
  • IE4 (Super Premium Efficiency)

 

 

Graf over de nye krav til IE-klasser for elmotorer, som træder i kraft den 1. juli 2021