Fabrikas privatlivspolitik

Meddelelse om databeskyttelse i forbindelse med Fabrikas markedsføringstjenester

Hvilke personoplysninger indsamles, til hvilket formål og på hvilket retsgrundlag?

Fabrika indsamler de personoplysninger, du giver os, når du tilmelder dig Fabrikas markedsføringstjenester, og de kan omfatte fornavn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, land, firma, relaterede firmaoplysninger, interesseområde og jobfunktion (i det følgende kaldet “personoplysninger”).

Fabrika bruger dine personoplysninger til at give dig en målrettet oplevelse samt sende relevante og målrettede informationer og markedsføringshenvendelser om Fabrikas nyheder, værktøjer, applikationer, produkter, arrangementer og kampagner til dig pr. e-mail, sms, telefon, push-besked eller brev.

For at opfylde ovennævnte formål opbevarer Fabrika dine personoplysninger og analyserer din adfærd på baggrund af de forskellige Fabrika-websider, du har adgang til, herunder de oplysninger, du har givet, hvis du har tilmeldt dig Fabrikas nyhedsbrev.

For at analysere din adfærd anvender Fabrika cookies til at identificere besøgende og tilbagevendende besøgende på Fabrikas websteder. Du bedes læse vores cookie-politik for at få yderligere information om Fabrikas brug af cookies.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve er dit samtykke (artikel 6, § 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) (“forordningen”)).

Dine personoplysninger må kun behandles til forskellige formål, hvis dette er nødvendigt for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. overførsel til domstole eller strafferetlige myndigheder), hvis du har givet samtykke til den pågældende behandling, eller hvis behandlingen i øvrigt er lovlig i henhold til gældende lovgivning. Hvis der sker behandling til andre formål, kan vi give dig yderligere information herom.

Du er ikke forpligtet til at give dit samtykke til modtagelse af markedsføringshenvendelser og den dermed forbundne behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke giver dit samtykke hertil, vil du ikke kunne modtage markedsføringshenvendelserne.

Oplysninger om den dataansvarlige og modtagere af personoplysningerne

Fabrika A/S, Normansvej 1, 8920 Randers NV, Danmark er dataansvarlig for dine personoplysninger og ansvarlig for datasikkerheden og behandlingen af oplysningerne i henhold til de specifikke formål, der er nævnt ovenfor.

Fabrika kan dele dine personoplysninger med tredjemænd, der vil fungere som Fabrikas databehandlere i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål. Følgende databehandlere anvendes:

  • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Andre autoriserede tredjemænd kan have behov for at få adgang til eller opbevare personoplysninger, hvis dette er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov (f.eks. statslige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjemænd, som er offentlige organer).

Opbevaringsperiode

Data, der er indsamlet til ovennævnte formål, opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovennævnte formål, nemlig så længe du ikke har trukket dit markedsføringssamtykke tilbage. Det betyder, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal Fabrika hurtigst muligt fjerne dine personlige oplysninger i markedsføringssystemet.

Hvis der indledes en rets- eller disciplinærsag, vil dine personoplysninger muligvis blive opbevaret, indtil sagen er afsluttet, dette inklusive eventuelle appelsager. Herefter slettes eller arkiveres dine personoplysninger.

Dine personoplysninger opbevares ikke i en form, der gør det muligt at identificere dig i længere tid, end det med rimelighed skønnes nødvendigt af Fabrika for at opfylde de formål, hvormed de blev indsamlet eller behandlet, eller som det er fastsat i gældende lovgivning vedrørende dataopbevaringsperioder.

Dine rettigheder

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket.

Indsigtsret: Du kan have ret til at få vores bekræftelse på, om der behandles personoplysninger vedrørende dig, og i givet fald til at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangen omfatter blandt andet formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger og de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre fysiske personers rettigheder og interesser kan begrænse din indsigtsret.

Du kan have ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Under hensyntagen til formålene med behandlingen kan du have ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”): Under visse omstændigheder kan du have ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder kan du have ret til fra os at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger. I så fald mærkes de pågældende oplysninger og vil kun blive behandlet af os til bestemte formål.

Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder kan du have ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan du have ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, og du kan have ret til at transmittere disse oplysninger til en anden enhed uden hindring fra os.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte Fabrika A/S ved at sende en e-mail til info@fabrika.dk.

Du har desuden mulighed for at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ændringer af meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre eller supplere denne meddelelse om databeskyttelse. I det omfang ændringerne af meddelelsen om databeskyttelse anses for at være væsentlige, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, eksempelvis pr. mail.

Dato for ikrafttrædelse af den seneste opdatering af meddelelse om databeskyttelse 27-09-2018.

Meddelelse om Fabrikas cookie-politik

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster, når du tegner abonnement på et nyhedsbrev eller andre tjenester, så installerer hjemmesiden også cookies. Cookies er digitale datapakker, som hjemmesiden gemmer på din harddisk. De cookies, som vi benytter, identificerer brugerens terminaludstyr (fx pc, mobiltelefon, tablet, m.m.). En cookie er ikke et program, og den indeholder ikke virus.

Hjemmesiden gemmer cookies for at forbedre hjemmesidens tjeneste og brugerfordele ved at generere webstatistikker.

Ud over Fabrikas cookies registrerer og installerer hjemmesiden følgende cookies fra tredjemand:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Googles cookies bruges til at få viden om, hvordan besøgende anvender vores site og til at forbedre det over tid. Oplysningerne er anonymiserede. For at fravælge Google Analytics generelt skal du gå ind på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics registrerer og installerer to typer cookies:

 

Google Adwords

Websitet bruger cookies fra Google Adwords til at målrette reklamer specifikt til folk, der har besøgt fabrika.dk. Du kan fravælge “remarketing” og adfærdsbetingede reklamer her: https://www.google.com/settings/ads/plugin/
Du kan se og slette eventuel information omkring dine interesser og demografiske gruppe som Google har lagret her: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Facebook Ads (annoncer)

Websitet bruger cookies fra Facebook til at målrette reklamer specifikt til folk, der har besøgt fabrika.dk. Du har selv indflydelse på, hvilke reklamer du vil se på Facebook, og du kan bruge følgende link til at justere dine annonceindstillinger: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

LinkedIn Ads

Websitet bruger cookies fra LinkedIn til at målrette reklamer specifikt til folk, der har besøgt fabrika.dk. Du har selv indflydelse på, hvilke reklamer du vil se på LinkedIn, og du kan bruge følgende link til at justere dine annonceindstillinger: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

Hubspot

For at kunne måle vores hjemmesides trafik, indsamler fabrika.dk data til Hubspot.

Hvis du ikke ønsker, at Fabrika skal kunne identificere din pc, mobiltelefon, tablet osv. ved at installere cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Se, hvordan du gør, her: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Hver gang du besøger vores hjemmeside – uanset om der er en cookie eller ej – registrerer Fabrika den type browser, som benyttes af brugeren, dennes styresystem osv. i forbindelse med de sider, som brugeren ønsker adgang til. Disse oplysninger anvendes i en indsamlet anonymiseret rapport til brug i statistisk analyse af, hvordan hjemmesiden anvendes generelt.

Meddelelse om databeskyttelse i forbindelse med jobansøgninger til Fabrika A/S

Når du indsender en jobansøgning, registreres du som ansøger i Fabrikas kandidatbank. Det betyder, at vi har adgang til dine personlige oplysninger, såfremt vi har brug for at kontakte dig.

Databehandler

Fabrika A/S vil i alle tilfælde, hvor der indsamles persondata i Fabrikas kandidatdatabase, fungere som databehandler.

Hvilke persondata

Når du indsender dine persondata til Fabrikas kandidatdatabase, vil dine persondata, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ansættelses- og uddannelseshistorik samt faglige og personlige kompetencer blive registreret.

Persondata indsendt til Fabrikas kandidatbank må IKKE indeholde:

  • Informationer om sygdom, medmindre informationen er relevant for det pågældende job.
  • Information om graviditet
  • Information om etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforening eller seksualitet

Brug af persondata

Dine persondata vil udelukkende blive anvendt af Fabrika i forbindelse med rekruttering af personale til Fabrika. Du giver derfor ved accept af denne Databeskyttelseserklæring samtykke til, at Fabrika må bruge dine persondata i hele virksomheden, der også inkluderer selskaber uden for EU.

Dine persondata behandles strengt fortroligt, og kun autoriseret personale i Fabrikas personaleafdelinger vil have adgang til dine persondata.

Tidsperiode

Dine persondata vil blive gemt i Fabrikas kandidatdatabase i en periode på maksimalt fem år regnet fra tidspunktet for din registrering. Såfremt du har sendt CV, referencer eller lignende vedhæftede dokumenter med, vil sådanne dokumenter blive slettet efter et år.

Korrektion og sletning af persondata

Du kan til enhver tid og ved henvendelse til Fabrikas personaleafdeling få korrigeret urigtige oplysninger og/eller få slettet din registrering i Fabrikas kandidatbank.

Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål til Fabrikas behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte Fabrika:

Fabrika A/S
Normansvej 1
8920 Randers NV
Telefon: +45 88 82 50 00